Education Agents
ENGLISH SCHOOLS

WORLDWIDE

 

Australian Migration & Education Services English Schools


Address: 37-39 Wattle Drive, Watsonia, Melbourne, Victoria, 3087, Australia

Ph: +61 4 1035 7955

Contact Email: yongqiang.li@vu.edu.au

Principal Agent: Yongqiang Li

Qualified Counsellors at Australian Migration & Education Services

Img 3473

Miaoli Du

QEAC L423
Photo

Yongqiang Li

QEAC L345