Education Agents
ENGLISH SCHOOLS

WORLDWIDE

 

Beijing Wuhu Zhongshi Consulting Beijing English Schools


Address: Room 507, Fangyuan Plaza B56 Zhongguancun South Street Haidian District, Beijing, 100044, China

Fax: 861088026102

Ph: 861088026101

Contact Email: janetzhangyn@yahoo.com.cn

Principal Agent: Nan Zhang

Qualified Counsellors at Beijing Wuhu Zhongshi Consulting Co Beijing

Open uri.2698

Nan Zhang

QEAC B011