Education Agents
ENGLISH SCHOOLS

WORLDWIDE

 

Global Education Alliance (GEA) English Schools


Address: 1603, Huacheng Builing, 1 Wushan, Tianhe, Guangzhou, Guangdong, 510640, China

Ph: 8620-87564591

Contact Email: glacier.xiao@geaworld.org

Principal Agent: PEI (Glacier) XIAO

Qualified Counsellors at Global Education Alliance (GEA)

Photo1

PEI (Glacier) XIAO

QEAC J422