Education Agents
ENGLISH SCHOOLS

WORLDWIDE

 

Shanghai CIIC Education International Shanghai English Schools

Logo original


Address: Suite A, 11Floor No.88 Cao Xi Bei Road, Shanghai, 200030, China

Fax: +86 21 6486 8080

Ph: +86 21 6486 8282

Principal Agent: Jian Zhang

Qualified Counsellors at Shanghai CIIC Education International Shanghai

Jian Zhang

QEAC E445
Img 3689

Qiuji Zheng

QEAC D361