Education Agents
ENGLISH SCHOOLS

WORLDWIDE

 

GLF Education Guangzhou English Schools


Address: 6F Bei Xiu Building 266 xiao Bei Road, Guangzhou, 510050, China

Fax: +86 20 83568055

Ph: +86 13825013991

Contact Email: john@glf.org.cn

Qualified Counsellors at GLF Education Guangzhou

Yan Zhang

QEAC G270