Education Agents
ENGLISH SCHOOLS

WORLDWIDE

 

Welltrend Beijing English Schools


Address: Level 29 Tower A Jianwai Soho Office Building, No.39 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District, Beijing 100022, China, Beijing, Beijing, 100022, China

Fax: 861059009892-820

Ph: 861058695522

Contact Email: lishi@welltrend.com.cn

Principal Agent: SHI LI

Qualified Counsellors at Welltrend Beijing

SHI LI

QEAC G298