Education Agents
ENGLISH SCHOOLS

WORLDWIDE

 

Henan International Service Zhengzhou English Schools


Address: 15th Jinshui Rd, Zhengzhou, Henan, China

Ph: 65991122

Contact Email: we0192@qq.com

Principal Agent: Lizheng Du

Qualified Counsellors at Henan International Service Co., Zhengzhou

Lizheng Du

QEAC E351