Education Agents
ENGLISH SCHOOLS

WORLDWIDE

 

Nanning Sino-oveseas Consultants Co Nanning English Schools


Address: Level 8, Tai'an Bld, 38-2 Minzu Ave. Qingxiu District, Nanning, Guangxi, 530022, China

Fax: +86 771 5862454

Ph: +86 771 5885816

Contact Email: yinglin608@hotmail.com

Principal Agent: Qingqing Xu

Qualified Counsellors at Nanning Sino-overseas Consultants Co Nanning

Qingqing Xu

QEAC E421

Xiaochun Wei

BCA 914

Ying Lin

QEAC E403