Education Agents
ENGLISH SCHOOLS

WORLDWIDE

 

Ningxia Trading Co Yinchuan English Schools


Address: LanShanMingDi 6-4, Jin Feng District, Yinchuan, China

Fax: 86-0951-567-3747

Ph: 86-0951-567-3747

Principal Agent: Hendra Rahardja

Qualified Counsellors at Ningxia Trading Co Yinchuan, China