Education Agents
ENGLISH SCHOOLS

WORLDWIDE

 

Perfekt Centrum Nauki JezykaLocation:
Perfekt Centrum Nauki Jezyka
Angielskiego, Ul. Gdanska 62
Bydgoszcz 85-950
Poland

Website:
www.perfekt.edu.pl

Telephone:
48-52-347-8800

Fax Number: